Anh không cần Iphone

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Anh không cần Iphone, anh không cần Ipad, anh chỉ cần ai đó quan tâm mỗi ngày.

Chia sẻ bài này