Ái tình quý hơn mạng sống

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Ái tình quý hơn mạng sống, danh dự quý hơn tiền bạc, nhưng quý hơn cả là lời hứa!!

Chia sẻ bài này